Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος-πελατών

Rouda Bay Environmental Precautions

Το ξενοδοχείο για την καλύτερη φροντίδα της υγιεινής των επισκεπτών του και την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζει:

• Σύστημα βιολογικού καθαρισμού
• Συστήματα εξοικονόμησης νερού
• Ηλιακοί Συλλέκτες για θέρμανση νερού
• Οικολογικά εντομοκτόνα και μέσα καθαρισμού για τα δωμάτια και τον ιματισμό.
• Ηλεκτρογεννήτρια που καλύπτει όλες τις ανάγκες του ξενοδοχείου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail